Iris Recognition

معرفی پایان نامه تشخیص هویت بر مبنای تحلیل تصاویر عنبیه چشم

عنوان:

تشخیص هویت بر مبنای تحلیل تصاویر عنبیه چشم

دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

نگارش:

هاتف مهرابیان

استاد راهنما:

دکتر بابک نجار اعرابی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته مهندسی

برق-گرایش کنترل

مرداد 1385 

چکیده

انسان ها از دیرباز و به طور طبیعی از ویژگی های بیومتریک دیگران مانند صورت و صدا یا دست خط برای شناسایی و تشخیص هویت آن ها استفاده می کرده اند. درجوامع امروزی تشخیص هویت افراد به ویژه در مورد مسائل امنیتی اهمیت زیادی پیدا کرده است. با پیشرفت سریع تکنولوژی بسیاری از ابزارهای مورد نیاز برای رسیدن به این هدف در دسترس ما قرار دارند.

 

تحقیقات و پیشرفت های به دست آمده در دهه های اخیر فصل جدیدی را در تائید و تشخیص هویت آغاز کرده است و در نتیجه آن روش های اتوماتیک بر پایه ویژگیهای فردی انسان ها پایه گذاری شده اند. سامانه های بیومتریک جدید دارای قابلیت تشخیص هویت افراد با سرعت و دقت و اطمینان و راحتی و همچنین ارزانی بالا را در اختیار ما قرار داده اند. پژوهش انجام شده در این پایان نامه شامل طراحی و پیاده سازی یک سامانه شناسایی جدید بر مبنای تحلیل تصاویر عنبیه چشم می باشد. در این پایان نامه ابتدا الگوریتم جدیدی برای پیدا کردن مرزهای عنبیه و همچنین پلک ها ارائه می شود. سپس با استفاده از موجک دوبچیز 2 و نیز فیلترهای گابور در 8 جهت مختلف، برای هر تصویر ، یک کد تولید می شود. در مرحله بعد کد به دست آمده از هر تصویر با کدهای موجود در بانک اطلاعاتی مقایسه شده و با تعریف یک آستانه عمل تشخیص هویت انجام می شود. که شامل 756 تصویر از 108 نفر می باشد، CASIA نتایج به دست آمده بر روی تصاویر درصد موفقیت 99.76 % و نرخ خطای معادل 0،0022 را نتیجه داده است. تحلیل حساسیت سامانه در برابر تغییرات شدت نور . نویز و تباین نیز صورت گرفته است که نتایج به دست آمده نشان دهنده کارایی مناسب سامانه است.


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.