Iris Recognition

تایید هویت با استفاده از عنبیه

شناسایی عنبیه یک ایده جدید نیست ولی به طور عملی در 10 تا 15 سال پیش عملی شده و در دسترس قرارگرفته است. شناسایی عنبیه برای اهداف امنیتی استفاده میشود و به جهت سرعتی که در تشخیص عنبیه های نادرست دارد یک وسیله امنیتی بسیار مناسب میباشد . این پروسه به خاطر قیمت بالایی که به همراه داشت زیاد مورد استفاده قرارنمیگرفت ولی امروزه کاربرد آن درحال افزایش است. تشخیص عنبیه میتواند درآینده یک وسیله کاربردی و در دسترس در سیستمهای امنیتی باشد تشخیص عنبیه یک بیومتریک است که بر اساس منحصر بفرد بودن عنبیه پایهریزی شده است (حتی عنبیه های چشم چپ و راست یکفرد هم مثل هم نیستند و مشابه اثر انگشت الگوی عنبیه بیندو قلوهای مشابه نیز مثل هم نیست. عنبیه یک ارگان منحصر به فرد است که از ماهیچه های رنگی تشکیل شده ورباطهایی در آن میباشد که خطوط نقشداری را تشکیل میدهد. که این نقوش برای هر کسی منحصر به فرد میباشد .خطوط برجسته باریک، شیارها، عروق وسایر مشخصههای مشابه معینکنندههای ویژگیهای خاص هر عنبیه میباشد. با مقایسه تعداد بیشتری از مشخصه های عنبیه خاصیت منحصر به فرد بودن آن را بیشتر نمایان میکند. زمانیکه مشخصه های بیشتری اندازهگیری شوند احتمال اینکه دو عنبیه مثل هم شناسایی شود خیلی کم میشود. الگوهایموجود در هر فرد برای ابزارهای تشخیص هویت بیومتریک ایده ال می باشند زیرا هم پیچیده است و هم به سختیدچار تغییر می شود. ثابت شده است که الگوهای عنبیه از حدود یک سالگی فرد تا پایان عمر ثابت میمانند یعنی درتمام طول عمر الگوهای عنبیه یک فرد ثابت است. عنبیه با محیط بیرون ارتباط ندارد و توسط قرنیه ومایع زجاجیه حفاظت میشود بنابراین در طول عمر بدون تغییر و ماندگار میباشد. شناسایی عنبیه پروسهای پیچیده است واین کار با اسکن عنبیه شروع میشود. فرد برای چند لحظه به یک دوربین خیره میشود و اجازه میدهد که دوربین عنبیه او رااسکن کند یک الگوریتم تصویر دیجیتال توسط دوربین تولید شده و عنبیه را پردازش و مکان یابی میکند .

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.