Iris Recognition

تعریف و اهمیت بیومتریک

ما برای شناسایی همدیگر از یک سری ویژگیهایی استفاده میکنیم که برای هر شخص به طور انحصاری است و از شخصی به شخص دیگر فرق میکند که از آن جمله میتوان به صورت و گفتار و طرز راه رفتن اشاره کرد.

امروزه در زمینه های فراوانی ما به وسایلی نیاز داریم که هویت اشخاص را شناسایی کند و بر اساس ویژگیهای بدن اشخاص آنها را بازشناسی کند و این زمینه هر روز بیشتر و بیشتر رشد پیدا میکند و علاقهمندان فراوانی را پیدا کرده کارتهایی که بکار برده میشوند دسترسی را محدود میکنند اما این password و ID است. علاوه بر اینها امروزه روشها به راحتی میتوانند شکسته شوند و لذا غیر قابل اطمینان هستند. بیومتریک را نمیتوان امانت داد یا گرفت نمیتوان خرید یا فراموش کرد و جعل آن هم عملاً غیر ممکن است

بیومتریک شاخهای  از  زیست شناسی است و نظام تشخیص هویت افراد بر اساس مشخصه های جسمانی ورفتاری میباشد.مشخصه های جسمانی مواردی نظیر اثر انگشت،شبکیه و مردمک چشم، علائم مشخصه صورت واندازه دست و ... را شامل میشوند .مشخصه های رفتاری امضا، نحوه قدم زدن و تایپ کردن و مواردی نظیر آن را دربرمیگیرند.

گروه بیومتریک بین المللی در گزارش پژوهشی اخیر خود رشد 40 درصدی را برای بازار جهانی بیومتریکدر بازه زمانی سالهای 2005 تا 2010 پیشبینی کرده است.انگشت نگاری با اختصاص% 44 بازاربیومتریک جهان همچنان پرکاربردترین نوع بیومتریک میباشد وپس از آن چهره نگاری % 19 از سهم بازار جهانی را به خود اختصاص داده است.

در این گزارش یازده بازار بیومتریک شامل بازار محصولات نظامی، حملونقل و مسافرت، مالی، بهداشت و درمان، الزامات مدنی و قانونی، سازمانهای محلی، سازمانهای دولتی، فناوریهای نو و مخابرات،کارخانجات صنعتی و خرده فروشی شناسایی شده است.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.